گروه محصولات


انواع رول گونی

جهت بسته بندی آرد، محصولات کشاورزی، صنعتی و ساختمانی

توان تولید در عرض های متفاوت با قابلیت چاپ شش رنگ