مقالات

صفحه اصلی مقالاتفرآیند و روند تولید محصول

فرآیند و روند تولید محصول


فرآیند و روند تولید محصول مشتمل بر چهار مرحله اصلی میباشد بشرح ذیل :

مرحله اول : ریسندگی

مرحله دوم : بافندگی

مرحله سوم : چاپ،لمینت و دوخت

مرحله چهارم : بسته بندی

مرحله ريسندگي
در مرحله ريسندگي اعمال زير انجام مي شود :
- مخلوط كردن گرانول و رنگ
- ذوب گرانول در اكسترودر و در دماي ۲۵۰ درجه سانتيگراد
- سرد كردن فيلم خروجي از اكسترودر به صورت تشتك آب و يا غلتك آب در دماي ۳۰ درجه سانتيگراد
- كشش اول و دوم به منظور مسطح نمودن فيلم توليد شده
- برش طولي فيلم به ابعاد مورد نيلز طبق استاندارد موجود
- آسياب نمودن لبه هاي اضافي فيلم و برگشت دادن آن به اكسترودر
- حرارت به منظور كشش نوار در دماي ۱۶۰ درجه سانتيگراد
- كشش سوم (نهايي)و تغيير ابعاد نوار
- گرم كردن پشت و روي نوار توليد شده در دماي ۱۴۰ درجه سانتيگراد
- سرد كردن نوار به منظور تثبيت مولكولي دردماي ۱۰ درجه سانتيگراد
- پيچش نوار روي بوبين جهت استفاده از ماشين هاي گرد باف

مرحله بافندگي
در مرحله بافندگي اعمال زير انجام مي شود:
- بافت نوار توسط ماشين بافندگي
- توليد رول گوني پلي پروپيلن
در قسمت بافندگي براي توليد پارچه عمدتا سه روش عمده وجود دارد كه عبارتند از:
۱- بافندگي تاري و پودي
۲- بافندگي حلقوي تاري
۳- بافندگي حلقوي پودي
در اين طرح بافندگي تاري و پودي با ماشين گردباف پيشنهاد شده است. كيسه هاي توليدي با روش حلقوي براي بسته بندي و حمل موادي كه از دانه بندي درشت تر برخوردار است مطلوب مي باشد. بسته به نوع مصرف گوني بايستي يكي از دو روش را براي توليد برگزيد.

برش و دوخت
در اين مرحله رول گوني در ابتداي خط برش قرار مي گيرد و طبق طول مورد درخواست توسط تيغه حرارتي بريده مي شود. عمل دوخت ته گوني به اندازه دلخواه تا خورده و به وسيله چرخ دوخت مخصوص، قلاب دوزي مي شود.
بسته بندي
بسته بندي گوني ها پس از شمارش ۵۰۰ تايي به صورت دستي يا پرس عدل بندي شده و به بازار عرضه مي گردد.